หมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ ทาวน์ ตั้งอยู่บน ถนนอู่ทองซอย 9 ตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000